Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, hiện có khoảng 90% giao dịch trên thị trường Bắc Ninh là đầu cơ nên bất động sản nơi đây đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, khó lường.