Thưa quý vị! Quan sát trên thị trường chứng khoán từ đầu năm tới nay, cổ phiếu ngành Bất động sản vẫn là nhóm ngành thiếu sự hấp dẫn đối với dòng tiền. Vì thế, cổ phiếu nhóm này nhìn chung có diễn biến suy giảm.