Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2020 thêm 0,8 điểm phần trăm so với một tháng trước, lên mức 2,4% và nằm trong nhóm cao nhất thế giới.