Năm 2020 nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid 19, bất động sản, xây dựng, giao thông cũng nằm trong nhóm ngành nghề khó khăn cần hỗ trợ. Chưa bao giờ các nhóm ngành này lại trải qua những thời khắc khó khăn và nổi chìm trong cung bậc như năm 2020.