Thưa quý vị, trong năm 2020 do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường bất động sản Việt Nam đã có nhiều biến động bất ngờ, tuy nhiên vẫn tạo nên nhiều điểm sáng như nguồn cầu vẫn đủ mạnh để khiến nhiều nhà đầu tư quyết định chuyển hướng, từ đó dẫn đến nguồn cầu tăng mạnh tới 30%.