Thưa quý vị! Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc cho biết, Nghị định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi đã trình nhiều lần, tuy nhiên chưa có được sự thống nhất với Bộ Tư pháp.