Nếu mục tiêu của bạn là tạo ra những sinh viên có thể trở thành thành viên có giá trị của lực lượng lao động và người giải quyết vấn đề độc lập, các mô hình giáo dục cần phải được xây dựng lại cùng với mỗi cuộc cách mạng mới trong xã hội.

Tổng quan về 4 cuộc cách mạng công nghiệp

Năm 1780, phát minh Steam Engine của James Watts đã thay đổi lực lượng lao động mãi mãi. Đột nhiên, lao động thủ công ngày càng giảm vì máy móc có thể hoàn thành công việc nhanh hơn và chính xác hơn. Công việc mới với máy móc làm việc đã được tạo ra, và các gia đình chuyển từ nông thôn lên thành phố, từ cuộc sống nông nghiệp sang cuộc sống công nghiệp.

Những loại công việc này được phổ biến cho đến khoảng năm 1900, khi dây chuyền sản xuất trở nên phát triển rộng rãi trong cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai. Chẳng mấy chốc, tất cả công nhân đều có vai trò riêng trong dây chuyền sản xuất, với chuyên môn trong một lĩnh vực nhỏ, thay vì kiến thức từ đầu đến cuối về một sản phẩm. Dây chuyền sản xuất được cải thiện một cách hiệu quả, và cho phép sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao nhưng lại có già thành thấp. Đáng chú ý, sự phát triển của ngành sản xuất thép đã báo trước tương lai về sự xuất hiện các tòa nhà chọc trời, đường sắt, động cơ điện,... Xã hội đã thay đổi một lần nữa.

Chỉ 70 năm sau, máy tính đã mang đến một cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba. Các hệ thống cứng nhắc của dây chuyền sản xuất đột nhiên trở nên linh hoạt hơn và điện toán nhanh chóng lan rộng trên tất cả các ngành công nghiệp, từ nông nghiệp, đến ngân hàng, quản lý và vận chuyển.

Năm 2000, bản chất phổ biến của Internet đã mở ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khả năng kết nối giữa các hệ thống đã biến khả năng làm việc và hợp tác từ xa trở nên dễ dàng, cho phép các doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp toàn cầu và bán lẻ bùng nổ trên phạm vi quốc tế với sự trợ giúp của các ngành sản xuất, vận chuyển và tài trợ trực tuyến. Xã hội đã thích nghi để trở nên tương tác hơn, hiểu biết hơn và nhiều người tin rằng thế giới là một nơi nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Những tác động đến giáo dục

Cách mạng công nghiệp 4.0 là một sự chuyển đổi năng động về cách tất cả các khía cạnh của kinh doanh và sản xuất được thực hiện. Một làn sóng công nghệ toàn cầu mới sẽ thay đổi sản xuất toàn cầu. Quốc tế hóa, trong tất cả các khía cạnh của kinh doanh và công nghiệp, sẽ là chuẩn mực.  Các quốc gia không còn bị giới hạn trong biên giới của họ mà phải trở nên toàn cầu hóa. Các nhà lãnh đạo trong thời đại mới này sẽ cần phải là những nhà tư tưởng phê phán, người giải quyết vấn đề và có thể tương tác trên toàn cầu. Nói tóm lại, họ cần được giáo dục một cách tự do.
Nhưng điều này tác động đến giáo dục như thế nào? Những người lao động trong tương lai sẽ cần được đào tạo chuyên sâu về các công nghệ mới nhưng các giá trị liên quan đến việc sử dụng các công nghệ đó cũng vô cùng quan trọng. Trong tương lai, chúng ta không chỉ phải sở hữu khả năng phát triển công nghệ mà còn phải biết liệu sử dụng công nghệ đó vào lúc nào và khi nào. Kiểu suy nghĩ đó vừa phản ánh vừa liên ngành. Các trường phải tự sáng tạo lại một cách nhanh chóng. Họ cần phải thích ứng với các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và có nghĩa vụ phải thoát ra khỏi vỏ bọc của nó và cố gắng tạo ra càng nhiều cơ hội càng tốt bằng cách tạo ra bối cảnh thích hợp cho sinh viên để chuẩn bị cho công việc tương lai. Vấn đề trong tương lai không phải là thiếu việc làm, mà là thiếu kỹ năng mà các công việc mới sẽ đòi hỏi.

Học sinh cần hiểu làm thế nào để họ có thể tương quan, sử dụng và áp dụng các kiến thức khác nhau trong bối cảnh đa dạng, ý nghĩa thực sự của chúng và cách chúng có thể tạo ra sự phối hợp giữa các chủ đề khác nhau để phát triển - tạo ra một thứ gì đó kết nối với thế giới thực. Điều này đưa chúng ta đến một điểm rất quan trọng khác: sinh viên cần phải làm việc trong một khuôn khổ các dự án và từ đó họ cần cộng tác với các sinh viên khác cũng như với giáo viên và với thế giới bên ngoài. Sinh viên cần phát triển những cách giao tiếp mới; họ cần được đặt trước những tình huống phức tạp để phát triển tư duy phê phán và giải quyết vấn đề phức tạp và học cách tưởng tượng, sáng tạo, thích nghi, linh hoạt và phát triển trí tuệ.

Nói cách khác, Công nghiệp 4.0 sẽ yêu cầu thế giới sản xuất ra một thế hệ công nhân mới, một công nhân tri thức! Các nhà lãnh đạo và quản lý ngành phải sở hữu bộ kỹ năng mới để thích nghi, quản lý và tận dụng lợi thế của Công nghiệp 4.0. Họ phải là những nhà tư tưởng, người giải quyết vấn đề, nhà đổi mới, nhà truyền thông và cung cấp sự lãnh đạo theo hướng giá trị. Đây là những đặc điểm để xác định một người lao động tri thức. Họ phải biết công nghệ và có thể đáp ứng và giải quyết tất cả các khía cạnh của những thách thức do công nghệ này gây ra. Thế hệ lãnh đạo này đòi hỏi một cách tiếp cận mới về giáo dục.

Như Alex Gray từng nói “Sự thay đổi sẽ không chờ đợi chúng ta: các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà giáo dục và chính phủ đều cần phải chủ động trong việc nâng cao và đào tạo lại con người để mọi người có thể hưởng lợi từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Vì vậy, chúng ta có nghĩa vụ tạo ra các mô hình và bối cảnh để cho phép nó xảy ra, nếu không chúng ta sẽ có một thế hệ không thiếu kỹ năng cho nhu cầu mới của thị trường lao động và điều đó sẽ trở thành một vấn đề lớn đối với xã hội.

Giáo dục 4.0

Để có được sự thay đổi, chúng ta phải xem lại các mô hình giáo dục và tập trung vào các lĩnh vực mà cần được xem xét lại. Trong thế giới mới ngày nay của công nghệ thay đổi nhanh chóng và quá tải thông tin, sinh viên cần được đào tạo chứ không phải được dạy. Thông tin cần phải được truy cập và học sinh cần học cách tìm ra nó thay vì giáo viên cung cấp cho họ trong một cấu trúc cứng nhắc.

Bây giờ, chúng ta hiểu rằng mỗi sinh viên không giống nhau, không có cùng điểm xuất phát, có thể học và tiếp thu các lĩnh vực trọng tâm khác nhau và cần được hướng dẫn để phát triển kỹ năng thay vì dạy một tập hợp các điểm dữ liệu được xác định trước. Giáo dục 4.0 cần phải phù hợp với Công nghiệp 4.0 và chuẩn bị cho sinh viên cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo sẽ xảy ra trong cuộc đời của họ.

Gắn kết giáo dục 4.0 với Công nghiệp 4.0

Các chương trình giảng dạy linh hoạt, được thiết kế riêng, được giảng dạy bởi các giáo viên - giờ đây trở thành những cố vấn cho học sinh và coi họ như những cá nhân là điều ít nhất mà các trường học ngày cần làm được. Cung cấp cho lực lượng lao động tương lai các công cụ để trở thành người học tích cực suốt đời có thể tạo ra một xã hội đa dạng và đa nguyên, nơi mọi người hiểu và chơi theo sở trường của họ, xây dựng một mô hình công bằng và tự duy trì cho giáo dục thay vì kiến thức.