giao thông là điểm nghẽn nghiêm trọng của vùng Đông Nam Bộ, nghẽn trên cả 3 tuyến: đường bộ, hàng không và đường biển. Để phát triển hạ tầng giao thông khu vực này, cần phải thay đổi cả tư duy chiến lược và phương thức hành động.