Thưa quý vị! Mới đây, theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết, đến nay đã có tới 95% các tổ chức tín dụng Việt Nam đã và đang xây dựng, triển khai chiến lược chuyển đổi số, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới.