Thưa quý vị! Theo các chuyên gia, hiện nay, để phát triển thị trường BĐS có một số điểm nghẽn cơ bản cần tháo gỡ, trong đó có vấn đề nguồn vốn. Tại Việt Nam, ngoài nguồn vốn ngân hàng đang được thắt chặt với các DN BĐS thì các nguồn vốn khác cũng khá đa dạng, khả dụng mà các nhà đầu tư, DN có thể lưu tâm và phát triển đầu tư với các mức độ khác nhau.