Vietstock - Phó Tổng SBT mua khớp lệnh thành công 6 triệu cp

Phó Tổng Giám đốc Thường trực CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: HM:SBT) - bà Đoàn Vũ Uyên Duyên đã mua khớp lệnh thành công 6 triệu cp của Công ty trong khoảng thời gian từ ngày 27/08-13/09.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Duyên tăng từ 0.15% lên 1.08%. Tính theo giá bình quân các phiên, ước tính Phó Tổng SBT đã chi hơn 134 tỷ đồng để thực hiện toàn bộ giao dịch trên.

Bà Duyên có động thái tăng tỷ lệ sở hữu trong bối cảnh bà vừa được HĐQT SBT tái bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực đến hết ngày 05/08/2022.

Mặt khác, trong phần lớn thời gian bà Duyên thực hiện giao dịch, giá cổ phiếu SBT mất gần 8% từ 06-13/09, nhưng ngay sau khi bà Duyên kết thúc giao dịch, giá cổ phiếu này lại có tín hiện phục hồi.

Diễn biến giá cổ phiếu SBT trong 3 tháng trở lại đây. Đvt: Đồng
Nguồn: VietstockFinance

Lũy kế năm tài chính từ ngày 01/07/2020-30/06/2021, doanh thu của SBT đạt gần 14,902 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm trước. Lãi ròng của doanh nghiệp sản xuất đường này theo đó ghi nhận hơn 669 tỷ đồng, tăng gần 84%.

Thượng Ngọc