Tỉnh Phú Yên đang chỉ đạo các ngành liên quan nỗ lực khẩn trương triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, tỉnh Phú Yên triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội năm 2021 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nguyên tắc nhất quán: áp dụng điều tốt nhất cho người lao động; đưa nguồn lực đến đúng đối tượng, tạo điểm tựa cho họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các nhà máy sản xuất thuộc KCN Hoà Hiệp Lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các nhà máy sản xuất thuộc KCN Hoà Hiệp

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, đến hết háng 7/2021, tỉnh Phú Yên sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các nhóm đối tượng có đầy đủ cơ sở pháp lý là hộ kinh doanh cá thể và những người phải cách ly tập trung, người phải điều trị COVID-19 tại cơ sở y tế.

Theo thống kê của các ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có 15.490 hộ kinh doanh cá thể, trong đó có khoảng 90% số hộ đủ điều kiện được hỗ trợ. Trên địa bàn cũng có hơn 5.000 người phải cách ly tập trung và điều trị COVID-19; hơn 22.000 lao động tự do sẽ được nhận hỗ trợ.

Do diễn biến dịch COVID-19 tại tỉnh Phú Yên đang rất phức tạp, để tạo thuận lợi cho việc chi trả gói hỗ trợ an sinh theo Nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Phú Yên khuyến khích thực hiện giao dịch qua các ngân hàng, hạn chế dùng tiền mặt.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các nhóm được hỗ trợ lần này là hộ kinh doanh, người lao động… hầu hết đã có tài khoản ngân hàng hoặc làm quen với các giao dịch tại ngân hàng. Điều này thuận lợi cho việc sử dụng thanh toán, chi trả hỗ trợ không dùng tiền mặt. Việc chi trả này đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, đúng đối tượng và công khai, minh bạch. Những trường hợp không thể tiếp cận với hình thức không dùng tiền mặt thì được chính quyền địa phương trực tiếp chi trả nhưng phải đảm bảo tuân thủ 5K.