Hiện nay nhiều người bán hàng qua mạng không biết hoặc không muốn thực hiện nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế cho Nhà nước. Điều này không chỉ gây thất thu thuế mà còn tạo môi trường cạnh tranh không công bằng cho các loại hình kinh doanh khác và cũng khó kiểm soát được việc buôn bán hàng giả. Chính vì vậy, các chuyên gia tài chính cho rằng, cần thiết phải siết chặt quản lý thuế với người kinh doanh qua mạng.