CTCP Sông Ba (mã chứng khoán SBA) vừa thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2018, lập kế hoạch SXKD quý 1/2019.

Kết quả kinh doanh

Trong đó tính riêng quý 4/2018 tổng sản lượng điện thương phẩm của 2 nhà máy thủy điện đạt 59,55 triệu kWh, vượt đến 71,76% kế hoạch năm. Doanh thu từ sản xuất điện đạt 74,97 tỷ đồng, vượt 69,73% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế riêng quý 4 đạt 28,25 tỷ đồng.

Tính chung sản lượng điện thương phẩm cả năm 2018 đạt 189,37 triệu kWh, thực hiện được 85,3% kế hoạch năm. Doanh thu từ sản xuất điện đạt 247,13 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 96,18 tỷ đồng, hoàn thành và vượt 1,87% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm. EPS đạt 1.592 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo của công ty, thời tiết năm 2018 không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ rất thấp, chỉ bằng 38% so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên nửa cuối năm 2018 xuất hiện đợt mưa lũ cuối mùa đã giúp hồ Krong H’năng đạt mức nước dâng bình thường và xả tràn. Do vậy nửa cuối tháng 13 công ty đã vận hành 2 nhà máy toàn thời gian và vượt 5% công suất định mức. Đây là lý do kết quả kinh doanh quý 4 tăng đột biến.

Mục tiêu lãi hơn 13 tỷ đồng quý 1/2019

Quý 1/2019 công ty đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm ước đạt 38 triệu kWh, tổng doanh thu từ bán điện ước đạt 46,56 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 13,23 tỷ đồng.

Thưởng ban lãnh đạo

Với kết quả kinh doanh đạt được năm 2018, nhằm động viên nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo công ty, HĐQT công ty quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo và CBCNV công ty tổng số tiền 2 tỷ đồng. Nguồn tiền trích từ quỹ khen thưởng công ty.