Đầu năm 2021 trước tình hình kinh doanh bất lợi do dịch bệnh, nhiều nhà đầu tư quay sang thị trường bất động sản và xem nó như một kênh tích lũy an toàn. Đặc biệt, thời điểm sau Tết,, thị trường bất động sản có sự nóng sốt diện rộng. Không khó để nhận ra mẫu số chung cho những đợt sốt nóng bùng phát là bất cứ nơi đâu có thông tin quy hoạch, hạ tầng, siêu dự án là giá đất nơi đó nhảy múa. Vì vậy, vấn đề các nhà đầu tư quan tâm hiện nay liệu cơn sốt này sẽ kéo dài bao lâu?