• Xuất khẩu hàng hoá sang Campuchia tăng 36%

    Xuất khẩu hàng hoá sang Campuchia tăng 36%

    Theo Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng, trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Campuchia đã vượt 3 tỷ USD, tăng 36,2% và vượt kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2017.
    05/12/2018, 08:05