Tin mới
  • Ưu tiên chống dịch, Quốc hội vẫn cần chất vấn

    Ưu tiên chống dịch, Quốc hội vẫn cần chất vấn

    Xem xét chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra cuối tháng 10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định, dù ưu tiên chống dịch thì vẫn phải tổ chức hoạt động chất vấn.
    20/08/2021, 09:54