Truyền hình inves tv là kênh thông tin tài chính kinh tế bất động sản hàng đầu tại Việt Nam
  • 'đất vàng' có giá thuê rẻ hơn mớ rau

    'đất vàng' có giá thuê rẻ hơn mớ rau

    Chênh lệch giữa giá cho thuê mặt bằng thuộc Khu LHTTQG Mỹ Đình theo hợp đồng ký với các doanh nghiệp và giá cho thuê thực tế trên thị trường lên đến cả chục lần.
    19/02/2019, 11:28
Truyền hình inves tv là kênh thông tin tài chính đầu tư kinh tế bất động sản hàng đầu tại Việt Nam