Tin mới
  • Ra mắt hệ thống quản lý kho hàng điện tử eWMS

    Ra mắt hệ thống quản lý kho hàng điện tử eWMS

    Nhằm giúp hoạt động giao nhận hàng hóa được thông suốt, duy trì chuỗi cung ứng; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Kho vận Tân cảng (Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn) vừa chính thức đưa vào khai thác hệ thống quản lý kho hàng...
    14/09/2021, 10:18