Tin mới
  • Nên hay không lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư?

    Nên hay không lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư?

    Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung đã đưa vào quy định về thành lập Quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán. Nội dung này đáp ứng được mong đợi của nhà đầu tư từ nhiều năm nay, nhưng...
    13/11/2018, 08:23