Qua đó, việc thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và xã Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa.

Bắc Giang: Thành lập hai thị trấn Phương Sơn và Bắc Lý (Hiệp Hòa) (Nguồn: Internet)

Sau khi thành lập, thị trấn Phương Sơn có 8,45 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.125 người; giáp các xã Chu Điện, Lan Mẫu, Thanh Lâm và huyện Lạng Giang.

Còn thị trấn Bắc Lý có 12,90 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.971 người; giáp các xã Danh Thắng, Thường Thắng, Mai Trung, Đoan Bái, Đông Lỗ, Xuân Cẩm, Hương Lâm, Châu Minh.

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, những thay đổi về kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị trên địa bàn hai xã Phương Sơn và Bắc Lý trên đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết. Mô hình quản lý của chính quyền nông thôn hiện nay đang gặp nhiều bất cập do sự đô thị hoá, cần phải chuyển đổi sang mô hình chính quyền đô thị cho phù hợp.

Bộ Nội vụ khẳng định, việc thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý bảo đảm đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.