Thưa quý vị! Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và nhà chung cư mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc tại 13 dự án nhà ở xã hội.