Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sagen phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên, tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định, đồng thời, gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm này trước ngày 20/12/2019.

Trước đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Laboratoire Chateau Rouge Masque Clarte' Argile Blanche Soin Unifiant được sản xuất tại Pháp (lô sản xuất: G194313; hạn dùng: 3 năm; số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 87340/19/CBMP-QLD) của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM cho thấy, mẫu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế TP.HCM kiểm tra Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sagen trong việc chấp hành pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm theo quy định và giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm trên, xử lý, xử phạt các đơn vị vi phạm, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/12/2019.