Trước tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm quy định về sử dụng đất cơ quan, công trình sự nghiệp văn hóa; mới đây sở Thanh tra TP Hà Nội đã kiến nghị thu hồi toàn bộ diện tích nhà đất vi phạm tại Nhà hát lớn.