Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản báo cáo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình triển khai thực hiện dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông.