Bộ Tài chính vừa cho biết, hệ thống mới do ép pi ti xây dựng đã khắc phục hiện tượng nghẽn lệnh. Do đó, Bộ đã chỉ đạo Sở chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh báo cáo việc áp dụng giao dịch lô tối thiểu 10 cổ phiếu như trước đây để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.