Chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Làng Đại học tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Khoản đầu tư sẽ lấy từ nguồn ngân sách thành phố.