Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xin ý kiến về kế hoạch khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn một, dự kiến áp dụng từ ngày 5 tháng 10.