Ngày 13/10, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại Giao phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương và Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: Doanh nhân kiều bào với mạng lưới tiêu thụ hàng Việt Nam ở nước ngoài, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.