Ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao đã phối hợp Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM tổ chức Tọa đàm: “Doanh nhân Kiều bào với mạng lưới tiêu thụ hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài”.