Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, Các doanh nghiệp gần như đều bị lấn cấn trong việc xây dựng phương án ăn ở cho nhân viên. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp kiến nghị được tạm ngừng mô hình 3 tại chỗ.