Tuy có diện tích đất nước nhỏ nhưng không gian xanh của Singapore chiếm tới 1/5 tổng diện tích này. Các công trình xanh tại đây thể hiện sự cam kết của Singapore trong việc phủ xanh các công trình quốc gia để hướng đến thành phố vườn toàn cầu.