Ngày mùng 1 tháng 10, APQO phối hợp với Tổ chức Chất lượng Australia vừa tổ chức Lễ trao giải thưởng Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2021 trực tuyến.