Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đến nay, Vietnam Airlines đã được các ngân hàng tái cấp vốn 2.000 tỷ đồng.