Thưa quý vị! Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đang phối hợp làm rõ các trường hợp chưa ký hợp đồng thuê đất để chống thất thu và thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn.