Đề án thành lập TP phía Đông trực thuộc TP. Hồ Chí Minh đang được xây dựng trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức để hình thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao.

Ngày 1/4, UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản số 1157/UBND-TH gửi Bộ Xây dựng để xin ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại đô thị và chương trình phát triển đô thị phục vụ đề án thành lập thành phố trực thuộc TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án thành lập thành phố phía Đông trực thuộc trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức.


TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án thành lập thành phố phía Đông trực thuộc trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức.

Theo dự kiến, sau khi được thành lập, thành phố phía Đông của TP. Hồ Chí Minh sẽ có diện tích tự nhiên là 211,57 km2, quy mô hơn 1,169 triệu dân. Theo tiêu chuẩn quy định, quy mô dân số của thành phố phía Đông sẽ đạt hơn 779,98% và diện tích tự nhiên cũng đạt hơn 141%.

Tuy nhiên, việc sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức để thành lập thành phố trực thuộc thành phố là chưa có tiền lệ (nếu sáp nhập 3 quận để thành lập một quận mới thì phù hợp chủ trương theo tinh thần Nghị quyết số 37, Nghị quyết số 653).


Nếu thực hiện được thành phố phía Đông, TP. Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước có mô hình “thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đề án Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP. Hồ Chí Minh được định hướng xây dựng, phát triển các trung tâm gồm: Khu đa chức năng, khu công nghệ - khoa học, dịch vụ cảng, các khu đô thị, khu du lịch sinh thái, khu công viên chuyên đề - thể dục thể thao và khu giáo dục đại học.

UBND TP đề nghị Bộ Xây dựng sớm phúc đáp về việc thực hiện hồ sơ, đề án phân loại và chương trình phát triển đô thị với trường hợp TP sáp nhập 3 quận để thành lập thành phố trực thuộc thành phố.

Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận việc thành phố phía Đông dự kiến được thành lập sẽ không xem xét điều kiện về sự phù hợp với định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc đối với đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau khi sắp xếp tương tự như một số trường hợp đặc biệt khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã…

Nếu thực hiện được thành phố phía Đông, TP. Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước có mô hình “thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”.