Được xây dựng trong một hồ nước với một nhà hát 1.200 chỗ và một hội trường 500 chỗ đa chức năng, trung tâm nghệ thuật này được hoàn thiện tại quận Chu Hải với mục tiêu trung tâm sáng tạo đương đại.