Sau hàng loạt sự việc liên quan đến vấn đề nước sạch tại khu đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội, mới đây, UBND Huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị giải quyết vướng mắc. Thành phần tham dự gồm ban quản trị các tòa nhà và các bên liên quan. Tuy nhiên, cuộc họp vẫn chưa đạt kết quả khi chưa giải quyết được vấn đề cấp thiết cho hàng nghìn cư dân