CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (VCP): Tổng CTCP XNK Xây dựng việt Nam (VCG) đã bán toàn bộ 15.971.760 cp (tỷ lệ 28,02%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/2/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VCP, cùng ngày, CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Mundus Stones đã bán toàn bộ 2.867.910 cp (tỷ lệ 5,03%).

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB): Quỹ ngoại Composite Capital Master Fund LP đã mua 7,3 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 118.144.222 cp (tỷ lệ 4,85%) lên 125.444.222 cp (tỷ lệ 5,15%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/2/2020.

CTCP Bamboo Capital (BCG): Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, vợ ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Linh sở hữu 2,7 triệu cp (tỷ lệ 2,5%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/2 đến 26/3/2020.

CTCP Tập đoàn Trường Tiền (MPT): CTCP Quản lý quỹ Bông Sen đăng ký bán toàn bộ 1,5 triệu cp (tỷ lệ 8,77%). Giao dịch dự kiến thực hiệnh từ 24/2 đến 24/3/2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG): Quỹ ngoại Hoosier VN – 1 Ltd đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 2.691.157 cp (tỷ lệ 3,53%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/2 đến 26/3/2020.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUD8 (HD8): Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Giám đốc, đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch ông Hải sở hữu 1.000 cp (tỷ lệ 0,01%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/2 đến 25/3/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HD8, cùng thời gian, ông Tạ Văn Phương, Kế toán trưởng, đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch ông Phương sở hữu 500 cp. Ông Lê Quang Phong, người được ủy quyền công bố thông tin, đăng ký mua 320.000 cp. Trước giao dịch ông Phong sở hữu 246.000 cp (tỷ lệ 2,46%).

Trong khi đó ông Trần Đình Vọng, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 320.000 cp (tỷ lệ 3,2%).

CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh (KLM): Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP đăng ký bán toàn bộ 2.367.040 cp (tỷ lệ 60,93%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/3 đến 8/4/2020.

CTCP Nhựa Bao bì Vinh (VBC): Ông Phan Trí Nghĩa, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 215.125 cp. Trước giao dịch ông Nghĩa sở hữu 9.875 cp (tỷ lệ 0,13%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/2 đến 6/3/2020.