Năm 2021 Tập đoàn Vingroup sẽ tiến hành khởi động 2 dự án là Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân tại Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư dự kiến của 2 dự án trên khoảng 15 tỷ USD.