Ngày 12/11 tới đây CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (mã chứng khoán NSS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 10.000 đồng. Thời gian thanh toán 5/12/2018.

Như vậy với hơn 10,26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nông súc sản Đồng Nai sẽ chi khoảng 102,6 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó tháng 6/2018 công ty đã từng tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 15% cũng bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nông súc sản Đồng Nai là doanh nghiệp có truyền thống chia cổ tức tỷ lệ rất cao hàng năm. Năm 2016 chia cổ tức tỷ lệ 96,49% bằng tiền mặt. Năm 2017 chia cổ tức tỷ lệ 90% cũng bằng tiền mặt. Và sang năm 2018, tính cả đợt này là 115% bằng tiền mặt.

Đáng chú ý, Nông súc sản Đồng Nai vừa đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom từ ngày 30/10/2018 vừa qua với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 26.800 đồng/cổ phiếu.

Sau 4 phiên lên sàn, vẫn chưa có cổ phiếu nào khớp lệnh trên thị trường, giá cổ phiếu vẫn đang duy trì ở mức 26.800 đồng/cổ phiếu.

Theo thông tin từ bản công bố thông tin trước khi lên sàn, Nông súc sản Đồng Nai thành lập tháng 8/2005. Trong tổng số 10.263.942 cổ phiếu đăng ký giao dịch, vẫn còn 930.200 cổ phiếu đang thuộc diện bị hạn chế giao dịch.

Trong cơ cấu cổ đông trước khi lên sàn, Công ty mẹ Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đang sở hữu 84,32% vốn điều lệ. Bà Lê Thị Khánh Xương sở hữu 7,89% vốn, còn lại là các cổ đông nhỏ khác.

Doanh thu năm 2017 đạt 121,7 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước đó. Còn 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt gần 90 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu của công ty đến từ hoạt động bán hàng, cụ thể là sản xuất và tiêu thụ heo giống và heo thịt, chiếm tỷ trọng 97,5% tổng doanh thu thuần của công ty. Ngoài ra hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê mặt bằng kho bãi chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng doanh thu, dao động từ 2,3% – 2,5%.

Năm 2018 Nông súc sản Đồng Nai ghi nhận lỗ hơn 24,7 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm 2018 lãi sau thuế 8,5 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 thể hiện, tính đến cuối quý 6 Nông súc sản Đồng Nai còn 8,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, còn 164 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.