CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 hợp nhất. Theo đó, biên lợi nhuận gộp trung bình năm 2018 giảm nhẹ cùng với chi phí hoạt động tăng (chủ yếu đến từ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi) đã khiến cho HBC dù doanh thu thuần của HBC dù tăng 13,5%, lợi nhuận trước thuế giảm đáng kể và HBC không hoàn thành được kế hoạch kinh doanh đã đề ra trước đó.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt hơn 18.201 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 801,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 626,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 636,6 tỷ đồng, gần bằng 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, trong kỳ và năm 2018, HBC đã phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, khiến cho chi phí hoạt động tăng đáng kể.

Ngoài ra, đóng góp của các công ty con như Nhà Hòa Bình trong năm 2018 thấp do một loạt dự án đang triển khai từ năm 2019 mới được ghi nhận doanh thu, lợi nhuận. HBC đang có 3 dự án bất động sản lớn nhỏ sẽ được ghi nhận doanh thu từ năm 2019 – 2020 gồm Ascent Lakeside, Ascent Garden Homes, Khu nhà ở Long Thới.

Điểm sáng và nổi bật nhất trong năm 2018 là HBC đã giảm vay nợ và giảm khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng đáng kể so với hồi đầu năm và quý liền kề trước đó.

Kết thúc năm 2018, khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng của HBC đã giảm xuống còn 4.107 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với đầu năm và số dư vay nợ ngắn và dài hạn đã giảm xuống 4.342 tỷ đồng, giảm 14% so với 3 tháng trước, giảm gần 272 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Theo HBC, số dư vay nợ giảm do HBC sử dụng các biện pháp như có kế hoạch dòng thu, kế hoạch tiến độ thi công, kế hoạch cung ứng vật tư và MMTB cho từng dự án, từ đó đưa ra kế hoạch quản lý dòng tiền đối với từng dự án. HBC đã áp lực lên ban quản lý dự án và các bộ phận liên quan để kiểm soát dòng thu, cân đối dòng tiền, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Sau 3 tháng triệt để áp dụng và không có ngoại lệ, mức độ tuân thủ đã được cải thiện và thay đổi rõ rệt, kết quả được thể hiện qua con số.

HBC cho biết, sang năm 2019, HBC tiếp tục hạn chế gia tăng nợ vay bằng các biện pháp nói trên. 

Trong khi đó, đối với khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng giảm, nhưng khoản phải thu khách hàng cuối năm 2018 tăng lên 6.141 tỷ đồng, và có sự dịch chuyển từ khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng sang chủ yếu phải thu khách hàng.
Theo HBC, khoản phải thu khách hàng tăng do nhu cầu kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, xây dựng nhiều công trình, doanh thu tăng dẫn đến khoản phải thu tăng. Tuy nhiên, khoản phải thu tăng không đi kèm với rủi ro thanh toán tăng.