YouTube cho rằng SpringMe Pte. Ltd. (công ty có trụ sở tại Thái Lan, Tập đoàn Yeah1 sở hữu gián tiếp 16,93%) đã có hoạt động quản lý tuyển chọn kênh chưa phù hợp với chính sách của YouTube. Điều này dẫn tới việc YouTube áp dụng chính sách tương tự với tất cả các công ty khác liên quan tới YouTube Adsense trực thuộc tập đoàn.

Ban quản lý cấp cao của Yeah1 đang tích cực làm việc trực tiếp với các quản lý cấp cao của YouTube để hiểu rõ sự việc nêu trên và để đạt được kết quả tích cực về việc tiếp tục các thỏa thuận với YouTube sau ngày 31/03/2019.

Năm 2018, mảng kinh doanh YouTube AdSense chỉ đóng góp khoảng 1 triệu USD cho Yeah1, tương ứng khoảng 13% lợi nhuận sau thuế cả tập đoàn. Các hoạt động kinh doanh khác của Yeah1 vẫn phát triển theo kế hoạch.

Về mặt bản chất kinh doanh, các đối tác sở hữu các kênh YouTube tham gia và nhận chia sẻ doanh thu quảng cáo từ YouTube trên nội dung do mình sáng tạo ra, Yeah1 chỉ là đơn vị quản lí, hỗ trợ và thực hiện các thủ tục thanh toán chi trả giữa đối tác và YouTube.

Vì vậy, Yeah1 không gây thiệt hại về mặt thu nhập của các đối tác nên không phải đền bù trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với YouTube sau ngày 31/3/2019. Đồng thời, Yeah1 luôn cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi và thanh toán cho đối tác theo quy định của YouTube trong mọi trường hợp.