Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cả 5 dự án đều do Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái làm bên mời thầu. Thời gian thực hiện các dự án từ năm 2019 - 2021.

Cụ thể, Dự án Chỉnh trang khu đô thị, có tổng mức đầu tư (TMĐT) hơn 351 tỷ đồng; tổng diện tích sử dụng đất (DTSDĐ) 3,85 ha; được thực hiện tại phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Dự án Chỉnh trang khu nông thôn, có TMĐT 243,7 tỷ đồng; tổng DTSDĐ 4,33 ha; được thực hiện tại xã Phúc Lộc, TP. Yên Bái. Dự án Xây dựng khu đô thị mới khu vực tổ 4, khu 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, với TMĐT 179,8 tỷ đồng; tổng DTSDĐ là 2,95ha. Dự án Chỉnh trang khu dân cư nông thôn, với TMĐT hơn 368 tỷ đồng; tổng DTSDĐ là 3,63 ha; thực hiện tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Dự án Chỉnh trang khu dân cư nông thôn (Quỹ đất thu hồi của nhà máy sắn - Công ty TNHH Minh Quang) tại xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, có TMĐT 318 tỷ đồng; tổng DTSDĐ là 3,71 ha.